Spółka Wodno-Ściekowa "SWARZEWO"
w Swarzewie

 
numer postępowania: status: aktywne
data utworzenia: 29-07-2020data ostatniej modyfikacji: 29-07-2020

Wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej na wymianę przepustnic dekantacyjnych reaktorów.

Ogłoszenie

Specyfikacja SIWZ

Zapytania i wyjaśnienia

Odwołania

Wybór oferty