Spółka Wodno-Ściekowa "SWARZEWO"
w Swarzewie

 
numer postępowania: status: aktywne
data utworzenia: 30-07-2020data ostatniej modyfikacji: 30-07-2020

Rozbudowa systemu o redundantny serwer oraz stację inżynierską.

Ogłoszenie

Specyfikacja SIWZ

Zapytania i wyjaśnienia

Odwołania

Wybór oferty