Spółka Wodno-Ściekowa "SWARZEWO"
w Swarzewie

 
numer postępowania: status: aktywne
data utworzenia: 25-06-2020data ostatniej modyfikacji: 30-07-2020

Wykonywanie napraw, wymiany i usuwanie awarii urządzeń techniczno – technologicznych w budynkach i budowlach eksploatowanych przez Spółkę Wodno – Ściekową „SWARZEWO