Spółka Wodno-Ściekowa "SWARZEWO"
w Swarzewie

 
numer postępowania: status: aktywne
data utworzenia: 11-09-2020data ostatniej modyfikacji: 14-10-2020

Rozbudowa systemu o redundantny serwer oraz stację inżynierską.