Spółka Wodno-Ściekowa "SWARZEWO"
w Swarzewie

 
numer postępowania: status: zakończone
data utworzenia: 26-06-2020data ostatniej modyfikacji: 14-07-2020

Sukcesywny wywóz tłuszczy z oczyszczalni ścieków w Jastarni do oczyszczalni ścieków w Swarzewie.

Brak postępowań w tym dziale