Spółka Wodno-Ściekowa "SWARZEWO"
w Swarzewie

 
numer postępowania: status: zakończone
data utworzenia: 29-06-2020data ostatniej modyfikacji: 14-07-2020

Przegląd dwóch bezpieczników mechanicznych instalacji biogazu Protego typ: VD/TS-100-IIB3.

Ogłoszenie

Specyfikacja SIWZ

Zapytania i wyjaśnienia

Odwołania

Wybór oferty