Spółka Wodno-Ściekowa "SWARZEWO"
w Swarzewie

 
numer postępowania: status: zakończone
data utworzenia: 24-09-2020data ostatniej modyfikacji: 01-10-2020

„Dostawa 1 szt. przepustnicy z napędem MWM 12342477, HEINZMANN DK-200-0900/StG 2080.226-K-SVB-DK dla silnika MWM TCG 2016 8VC”

Ogłoszenie

Specyfikacja SIWZ

Zapytania i wyjaśnienia

Odwołania

Wybór oferty