Spółka Wodno-Ściekowa "SWARZEWO"
w Swarzewie

 
numer postępowania: status: zakończone
data utworzenia: 25-01-2019data ostatniej modyfikacji: 04-03-2019

Usługa polegająca na wycięciu drzew w oczyszczalni ścieków w Jastarni.

Ogłoszenie

Specyfikacja SIWZ

Zapytania i wyjaśnienia

Odwołania

Wybór oferty