Spółka Wodno-Ściekowa "SWARZEWO"
w Swarzewie

 
numer postępowania: status: zakończone
data utworzenia: 17-05-2021data ostatniej modyfikacji: 24-05-2021

Wykonanie okresowych (1-rocznych) kontroli stanu technicznego obiektów.